Asysta ProfiPIEK


Użytkownicy oprogramowania ProfiPIEK objęci są profesjonalną opieką informatyczną i wsparciem producenta

w ramach asysty ProfiPIEK.

Asysta przysługuje posiadaczowi licencji w przeciągu roku od nabycia licencji i obejmuje:

dostęp do nowych wersji wykorzystywanego oprogramowania
konsultacje telefoniczne oraz e-mail PHU Infomax
wsparcie on-line Działu z wykorzystaniem technologii zdalnego dostępu

Zasady sprzedaży asysty ProfiPIEK

Po upływie 1 roku od zakupu licencji, nowe wersje programów dostępne są po wykupieniu rocznej asysty ProfiPIEK.

Jej koszt uzależniony jest od okresu, jaki upłynął od wygaśnięcia poprzedniej asysty i kalkulowany jest w odniesieniu

do aktualnej wartości cennikowej posiadanego pakietu oprogramowania:

30% wartości oprogramowania, jeśli upłynęło poniżej 1 miesiąca
40% wartości oprogramowania, jeśli opłynął więcej niż 1 miesiąc, lecz mniej niż 1 rok
50% wartości oprogramowania, jeśli upłynął ponad 1 rok

Jak otrzymać nową wersję ProfiPIEK?

W celu otrzymania nowych wersji programów należy skontaktować się z PHU Infomax.

Oprogramowanie może być dostarczone na płycie CD lub za pośrednictwem e-mail.

Możliwa jest także instalacja nowych wersji programów poprzez wykwalifikowanego przedstawiciela

PHU Infomax - usługa taka jest przedmiotem oddzielnych ustaleń handlowych.