ProfiPIEK


    ProfiPIEK (SQL) to zintegrowany system informatyczny dla piekarni i cukierni umożliwiający kompleksową obsługę szeroko rozumianej sprzedaży, produkcji, gospodarki magazynowej i księgowości w firmie.

Oprogramowanie umożliwia bezpieczny i niezawodny dostęp do danych z wykorzystaniem sieci Internet, dzięki czemu doskonale sprawdza się w firmach wielooddziałowych, dostrzegających korzyści wynikające z pracy na wspólnej, centralnej bazie danych.
System ProfiPIEK (SQL) umożliwia firmie wielooddziałowej pracę na wspólnej, centralnej bazie danych. Taka supernowoczesna architektura systemu informatycznego powoduje, że kierownictwo zakładu uzyskuje błyskawiczny dostęp do najbardziej aktualnych informacji o sytuacji przedsiębiorstwa, np. do informacji o stanach magazynowych w poszczególnych oddziałach, do globalnych analiz sprzedaży i zakupów, rozliczeń z kontrahentami, itp.

Pomimo, że cała firma pracuje na jednej, wspólnej bazie danych, poszczególne oddziały działać mogą "na swoje konto" - możliwa jest dzięki temu analiza sytuacji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem oddziałów/punktów.

Użytkownicy zlokalizowani w oddziałach posiadają szereg ograniczeń i domyślnych ustawień. Dzięki temu posiadają dostęp jedynie do informacji dotyczących ich oddziału (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami), a wykonywane przez nich czynności są automatycznie zapisywane na konto danego oddziału.

W programie prowadzona jest lista systemowa oddziałów, a poszczególne oddziały posiadają swoje właściwości i ustawienia. Do najważniejszych właściwości opisujących oddział należą:

 - dane oddziału - podstawowe informacje o oddziale firmy: kod, nazwa, adres oraz dodatkowe linie opisowe, które mogą byc drukowane na dokumentach generowanych przez Uzytkowników zlokalizowanych w oddziale.

 - użytkownicy - powiązania pomiędzy oddziałem a użytkownikami. Program wyświetla listę użytkowników przypisanych do oddziału. Przywiązanie Użytkownika do oddziału spowoduje, że program będzie w sposób specjalny obsługiwał czynności wykonywane przez tego Użytkownika.

 - numeratory - lista numeratorów dokumentów dostępnych dla oddziału. Specyfika pracy wielooddziałowej oraz konieczność logicznego rozdziału dokumentów generowanych w poszczególnych lokalizacjach firmy sprawia, że dla większości rodzajów dokumentów warto zdefiniować oddzielne numeratory dostępne jedynie dla poszczególnych oddziałów.

 - magazyny - lista magazynów dostępnych dla oddziału. Użytkownik z danego oddziału będzie miał możliwość przychodowania i rozchodowania towarów jedynie w ramach zaznaczonych magazynów.

 - kasy/banki - przypisanie kas i banków do oddziału. Użytkownik z danego oddziału ma możliwość rozliczania dokumentów i wykonywania operacji wyłącznie na tych kasach i bankach, które zostały do jego oddziału przypisane.
 
 
System ProfiPIEK łączy w sobie ponad 18 lat doświadczeń firmy Magres w projektowaniu i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych dla piekarni i cukierni, oraz wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informatycznych firmy Microsoft Corporation.

Dzięki takiemu połączeniu nowoczesności i doświadczenia, system ProfiPIEK stanowi idealną propozycję dla zakładów poszukujących bogatego funkcjonalnie, niezawodnego i gwarantującego szerokie perspektywy rozwoju oprogramowania do zarządzania.
 


Do podstawowych funkcji ProfiPIEK (SQL) należą:

 •  automatyczne, blokowe wystawianie dowodów dostaw i wygodne rozliczanie zwrotów
 •  elastyczne fakturowanie zbiorcze
 •  precyzyjne rozliczanie produkcji, receptury, zamienniki, plany produkcyjne
 •  obsługa kierowców i tras
 •  kompleksowe rozliczenia z kontrahentami z wykorzystaniem mechanizmów kasa/bank
 •  zaawansowana obsługa gospodarki magazynowej
 •  rejestry VAT
 •  kompleksowe finanse i księgowość (Książka Przychodów i Rozchodów oraz Księgi Handlowe)
 •  rozbudowany system uprawnień i ustawień użytkowników
 •  narzędzia i ustawienia systemowe zapewniające ogromną skalowalność systemu
 •  współpraca z urządzeniami fiskalnymi, kolektorami danych i czytnikami kodów kreskowych
 •  obsługa firm wielooddziałowych i bezpieczna praca "zdalna" na wspólnej bazie danych