MagresNET mobile

  System MagresNET Mobile składa się z trzech współpracujących ze sobą elementów:

Aplikacja mobilna 590 zł
Serwer obsługi palmtopów (SOP) 2 390 zł
Rozszerzenie mobilne MagresNET 20% wartości systemu MagresNET


Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Cennik obowiązuje od 01.04.2014r.


 

aplikacja mobilna - program działający bezpośrednio na palmtopie, umożliwiający zarządzanie wizytami u klientów, rejestrację zamówień odbiorców oraz generowanie raportów z pracy przedstawiciela handlowego. Użytkownik nabywa osobne licencje na aplikacje mobilne dla każdego wykorzystywanego palmtopa.

serwer obsługi palmtopów (SOP) - aplikacja o charakterze administracyjnym, działająca w powiązaniu z centralną bazą danych firmy. Rolą SOP jest pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy palmtopami a centralną bazą danych, a także czuwanie nad spójnością i bezpieczeństwem danych. Użytkownik MagresNET nabywa pojedynczą licencję na SOP niezależnie od ilości posiadanych palmtopów.

rozszerzenie mobilne MagresNET - pakiet dodatkowych opcji i mechanizmów znajdujących się wewnątrz MagresNET, umożliwiających zarządzanie informacjami wysyłanymi z systemu "centralnego" do palmtopów. Koszt licencji na rozszerzenie mobilne zależny jest od wartości posiadanego pakietu MagresNET i kształtuje się na poziomie 20% aktualnej ceny wykorzystywanego oprogramowania.