MagresNET cennik

 
System MagresNET dostępny jest w trzech funkcjonalnych pakietach:

Pakiet MagresNET Start 1 690 zł
Pakiet MagresNET Standard  2 490 zł
Pakiet MagresNET Plus KPiR 2 790 zł
Pakiet MagresNET Plus FK 2 990 zł


Moduły dodatkowe:

Moduł MagresNET Produkcja 690 zł
   

 
 
 
Porównanie zawartości merytorycznej i funkcji oferowanych pakietów

właściwości pakietów MagresNET
Start
MagresNET
Standard
MagresNET
Plus
Kompleksowa obsługa sprzedaży
Gospodarka magazynowa
Rozrachunki z kontrahentami
Zaawansowane analizy i zestawienia  
Rejestry zakupu i sprzedaży VAT  
MagresNET Produkcja (opcjonalnie)*  
Książka Przychodów i Rozchodów /System Finansowo-Księgowy    


moduł MagresNET Produkcja dostępny jest jako opcja uzupełniająca do pakietów: MagresNET Standard i MagresNET Plus

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Cennik obowiązuje od 01.11.2021r.
 


Zasady sprzedaży licencji na oprogramowanie MagresNET

Powyższe ceny dotyczą licencji dla 1 użytkownika. Wszystkie pakiety przygotowane są także do pracy w sieci.
Koszt dodatkowych stanowisk kalkulowany jest według zasady: 40% ceny wybranego pakiet za każde dodatkowe stanowisko w systemie.
Podczas ustalania liczby stanowisk dla potrzeb licencjonowania systemu, zarówno Użytkownicy korzystający z MagresNET w lokalnej sieci komputerowej, jak i użytkownicy łączący się z bazą danych z odległych lokalizacji traktowani są identycznie.
Dla firm wykorzystujących MagresNET (SQL) do pracy na wspólnej bazie danych z poszczególnych lokalizacji dostępny jest mechanizm wielooddziałowości. Koszt obsługi oddziału: 790 zł netto.